ÜRÜN BULUNMAMAKTADIR

Silaj Örtüsü


Silostop oksijen bariyerli silaj örtüsü olan silaj örtüsü, silaj hazırlama sırasında silajın olgunlaşmasını, kalitesini hatta kuru madde oranını dahi değiştirmektedir. İyi hazırlanmayan silajlarda toplam fire oranı %16'lara kadar olduğu düşünülmektedir.


Silolara toplam silo kabı hacminin %10-20 fazlasına yem dolumu yapılmaktadır. Silo kabının örtülmesinde, genellikle 0.2 mm'den daha kalın olan plastik örtü malzemesi kullanılmaktadır. Bu nedenle yemin derli, toplu yığınlanması şarttır. Hava ile temasta olan tüm yem yığını üzeri, plastik silo örtüsü ile kaplanır. Gergin bir halde serilen plastik örtünün etekleri, çeşitli şekillerde baskı altına alınır ve tüm yem yığını hava girişi olmayan bir paket haline getirilir.


Silonun Örtürmesi


Kenarlar ayak ile sıkıştırılır. 5 m x 15 m ebatında alttaki plastik örtünün kenarları yığının etekleri üzerine getirilir. ikinci plastik örtü bunun üzerine serilir. Naylonun etekleri ve üzeri çeşitli şekillerde baskı altına alınarak, hava girişi olmaycak şekilde arkadan öne doğru kapatılmaktadır. Sıkıştırmanın ardından kümbet şeklini almaktadır. Naylonun kalkmaması için üzerine bir miktar torak ve lastik konmaktadır.


Silonun Açılması


Silolar 6 ya da 7 hafta açılmadan fermantasyona bırakılır ve 45 gün sonra hayvanlara yedirlimeye başlanır. İyi bir silo 2-3 yıl açılmadan saklanmabilmektedir.Açılan silo Mayıs ayına kadar bitirilmelidir. Silo hayvan barınaklarına en yakın taraftan açılmalıdır.


Hayvanlara verilecek miktar tespit edildikten sonra günlük olarak bu oranda silaj alınır. Silaj alınan bölge ıslak çuval ile örtüldükten sonra naylonla kapatılmalıdır. Silolardan iki günlük ihtiyaçtan fazlası çıkartılmamalıdır. Silajlar mümkün oldukça dkine kesilerek dilimler halinde alınmalıdır.