1

Ölçüm Malzemeleri


Büyükbaş ölçüm malzemeleri, dana metre olarak bilinmektedir ve hayvanların kilo ölçümü için kullanılmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda kilo ölçümü oldukça önemlidir.


Ölçüm malzemeleri, genellikle aynı sistem ile çalışır ve dana metre tablosunda yer alan değer tahmini kiloyu belirlemektedir. Hayvanlarda ölçüm malzemelerinin kullanımıda oldukça basitir.
 

Ölçüm malzemeleri arasında yer alan sığır kilo ölçer metre, sığırlarda kilo artışını takip etmek için kullanılmasının yanı sıra ölçüm malzemesinin bir tarafında santimetre cinsinden uzunluk, diğer tarafında ise o santime karşılık gelen tahmini kg cinsi ağırlık yazmaktadır.