Krome Katgüt


Cerrahi steril krome katgüt, emilebilir bir dikiş malzemesi olup saflaştırılmış koyun ince bağırsağı mukoza altı fibroz dokudan oluşmuştur. Krome katgütler emilime karşı daha dirençli olmak için krom tuzları ile kimyasal işleme tabi tutulmuştur. Krome katgüt progallol ile kahverengi olarak renklendirilmiştir. cerrahi krome katgüt kuru ya da şartlandırma çözeltisi içerisinde paketlenmektedir.

 

Katgüt Nedir?

Sentetik sütür çeşitleri genellikle sıvı durumdaki reçinelerin polimerize edilmesi ile elde edilir. Doğal iplik çeşitlerinden olan ipek ipliğin eğirilerek, katgütlerin ise şerit durumuna getirildikten sonra tabaklanıp büküm yapılması sonucunda elde edilmektedir. Koyun bağırsağının submukozasından ya da sığır bağırsağın serozasından meydana gelen, doğal emilen multiflament dikiş ipliği çeşitlerine Katgüt denilmektedir. Bağırsak olarak jejenum ve ileum kullanım yapılmaktadır. Son dönemlerde sentetik iplik türünün gelişmesine rağmen, veteriner cerrahide en fazla kullanılan dikiş ipliği Katgüt’dür.

 

Veteriner cerrahisinde kullanılan dikiş materyalleri arasındaki Katgüt ürünlerini detaylı şekilde inceleyerek en uygun Katgüt fiyatları ile satın alabilirsiniz.