1

İpek İplik


En yaygın kullanıma sahip olan ipek iplik ameliyat ipliğidir. İpek böceği kozasından elde edilmiş doğal protein flamentlerinden elde edilir. İpek ameliyat ipliği braid biçim halinde üretilmeden önce yapısında bulunan 2 protein maddesinden kabul edilen yapışkan özelliğe sahip serisinin kısmı uzaklaştırılır.


Bu işlem ipek ameliyat ipliğinin niteliğini önemli ölçüde geliştiren daha sıkı bir örme yapıya izin vermektedir. İpek iplik iyi kullanım özelliği verdiğinden dolayı genellikle braidörme formda üretilmektedir. İpek, yumuşaklığı, inceliği, esnekliği, kullanım ve bağlama kolaylığı ile aranan ameliyat ipliği malzemesidir.