1

Vitaminler Ve Yem Katkı Ürünleri 


Hayvansal üretim bakımından önemli bir güce sahip olan ülkemizde, hayvansal ürünlerin ölçüsü ile hijyenik kalite ve standartlara uygunluk açısından iyileştirilmesi için, yem katkı ürünlerinden yararlanılmaktadır.

 

Yem katkı maddeleri, yemden yararlanmayı yükseltmek, elde edilen hayvansal ürünlerin ölçüsünü ve kalitesini maksimuma çıkarmak, maliyeti aşağı çekmek ve hayvanların sağlıklarını korumak gayesiyle kullanılan ürünlerdir.
 

Hayvanların beslenmesi için kullanılan yem katkı maddeleri hem yemlerde hem de elde edilen mahsullerde tayin edilebilir. Yem katkı maddelerinin insan sağlığına olan tesirlerinin denetlenebilmesi son derece önem arz etmektedir.
 

Son zamanlarda hayvansal üretimde büyük değişimler olmuştur. Bilhassa Avrupa Birliği, yem endüstrisinde kullanılan katkı maddeleri hususunda hayvan, insan ve çevreyi dikkate alarak kimi değişiklikleri gündeme taşımıştır. Hayvansal istihsalde doğala dönüş eğilimi ve sağlıklı beslenmeye yönelme yem katkı maddeleri mevzusunda münakaşaya yol açmaktadır.
 

Hayvansal üretimde, 1940’lı senelerde antibiyotiklerin tüketimiyle başlayan katkı maddelerinden faydalanma, günümüze kadar katlanarak devam etmiş ve pek çok yeni katkı maddesi üretimi yapılmıştır. Son dönemlerde hayvansal üretim alanında köklü farklılıklar olmuş, özellikle Avrupa Birliği, yem endüstrisinde tüketilen katkı maddeleri konusunda hayvan, insan ve çevre etkileşimini göz önüne alarak kimi değişiklikleri gündeme taşımıştır. Hayvan genetiği alanındaki ilerlemelere paralel, yem kaynakları gittikçe azalmaktadır.
 

Vitaminler
 

Vitaminlerin maksimum çoğunluğu yem fabrikaları aracılığla üretilen her çeşit yemde zengin miktarda bulunur. Ayrıca B grubu vitaminler geviş getiren hayvanların işkembelerinde mikrobiyal metotla sentezlenebilir. Bu sebeple yetersizliklerine nadir olarak rastlanır.
 

Fakat, karbonhidrat ve enerji metabolizması ve yağ asitleri ve protein sentezinde görev yapan enzimlerin yapısında olmamaları sebebiyle, yetersiz olmaları önemli bozukluklara sebep olur.

Vücuda Dış Ortamdan Alınması Gereken Vitaminler
 

Vitamin A, kemik oluşumu, görme olayı ve büyüme için kesinlikle olmalıdır. Eksik olduğunda, gece körlüğü, organların zarar görmesi, ineklerde hamilelik süresinin kısalması ve buna bağlı cılız buzağı doğumları ve körlük oluşur.
 

Vitamin D, vücutta kalsiyum ve fosfor metabolizmasının muazzam seyri için gereklidir. Yeterli tüketiminde süt humması riski düşer.
 

Vitamin E, maksimum önemli bir vitamin olup yaşlanmayı geciktirir ve hücreleri oksidasyondan korur. Bunların yanı sıra bağışıklık sistemi üzerine olumlu etkisi olan vitaminlerin başında gelir.
 

Niyasin, özellikle genç ruminantlar için ve de maksimum verimli süt inekleri için antiketojenik olması açısından önem arz etmektedir.
 

Biyotin, karbonhidrat metabolizması, yağ asitleri sentezi ve selüloz sindirimi ile alakalı olup, süt verimi ve ayak sağlığı için çok önemlidir.