ÜRÜN BULUNMAMAKTADIR

Brucella Test Kiti


Ülkemiz sığır ve hayvan yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkileyen büyük ekonomik kayıplara neden olan, insanlar içinde bulaşıcı olan enfeksiyöz karakterde önemli bir zoonoz olan Brucella, bakterilerin oluşturduğu özelilkle sığır, koyun ve keçi gibi çiftlik hayvanlarında yavru atma, süt veriminde azalma, damızlık değeri kaybı, kısırlık gibi zararlı etkileri olan, ekonomik yönden zarar verici ve halk sağlığı yönünden önem taşıyan bir hastalıktır.


Brucella cinsi bakteriler fakültatif intrasellüler patojenlerdir ve konağın fagositik hücreleri içinde yaşamalrını ve çoğalmalarını devam ettirebilirler. Brucella teşhisi için ise brucella test kiti uygulaması yapılmalıdır.


Brucella Türleri Nelerdir?


Brucella cinsi içinde brucella melitansis, brucella abortus, brucella suis olarak üç tür bulunmaktadır. Brucella zoonoz olduğundan dolayı özellikle canlı hayvanlarda bulunmaktadır.


Brucella Melitensis: Üç biyotipe sahip olan brucella melitensis, koyun, keçi, sığır ve insanlarda brucellosis'e neden olmaktadır.


Brucella Abortus: Dokuz biyotipe sahip olduğundan keçi, sığır, koyun, domuz ve insanlarda enzootik yavru atma hastalığı ve brucellois'e neden olmaktadır.


Brucella Suis: Dört biyotipe sahip olan suis domuz, koyun ve keçilerde hastalık yapmaktadır. 4.üncü biyotip brucella rangifer ren geyiklerinde hastalık etkenidir.
 

Brucella tanısı için brucella test kiti ile enfeksiyon şekline göre örnek alınması gereklidir. Genel enfeksiyon düşünülüyorsa kan kültürü gerekli olacaktır. Diğer şekiller için BOS irin, biyopsi materyali, lenf bezi materyali gibi örnekler kültür için değerlendirilmektedir. Tanı da diğer yönte ise serolojik testlerdir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR