1

Büyükbaş Yem Katkı


Hayvasal üretim açısından önemli bir potansiyele sahip olan ülkemizde, hayvansal ürünlerin miktarı ile hijyenik kalite ve standartlara uygunluk yönünden iyileştirilmesi için, büyükbaş yem katkı maddelerinden yararlanılmaktadır. Büyükbaş yem katkı maddeleri, yemden yararlanmayı arttırmak, elde edilen hayvansal ürünlerin miktar ve kalitesini iyileştirmek, maliyeti düşürmek ve hayvanların sağlıklarını korumak için kullanılan maddelerdir.


Hayvan beslemede kullanılacak olan katkı maddelerinin hem yemlerde hem de elde edilen ürünlerde tayin edilebilir olmaları, bu maddelerin insan sağlığına olan etkilerinin denetlenmesi açısından da son derece önemlidir.


Yemlerde Kullanılan Katkı Maddelerinin Özellikleri


Yemlerde kullanılan büyükbaş yem katkı maddesi, optimal besin maddesi tüketimini emniyet altına almak, hayvansal ürünlerin miktarını artırmak, sindirime ve metabolizmaya yardımcı olarak yemden yararlanmayı iyileştirmek, hayvanların sağlıklarını korumak, hayvansal ürünlerin kalitesini olumlu yönde etkilemek, yem hazırlanmasını ve saklanmasını kolaylaştırmak ya da bir başka yol ile ekonomik yarar sağlamak amacı ile yemlere katılan organik veya inorganik yapıdaki maddelerdir.


Günümüzde hayvan beslemede çok sayıda yem katkı maddesinden yararlanılmaktadır. Sonuç olarak büyükbaş yem katkı maddelerinin hayvanlar, hayvansal ürünleri tüketen insanlar ve çevreye olan uzun dönemdeki etkileri üzerinde durulmalı ve buna göre yem katkı maddeleri tercih edilmelidir.