1

İki Zamanlı Pulverizatör


Bağ bahçe uygulamalarında bitkilerin fiziki yapıları, çeşitlilik göstermeleri ve farklı dağılımı gini sebeplerden dolayı ilaçlama sistemleri farklılık göstermektedir. Çitlerde gelişen meyve ağaçları ile yüksek ağaç ile orman ağaçları gibi ağaçların ilaçlanmasında iki zamanlı pulverizatör kullanılmaktadır.
 

İki zamanlı pulverizatör, tarım yapan işletmeler için oldukça uygun. İşletmelerdeki traktör özelliklerine, ürün çeşidine ve oranına, arazi büyüklüğü ile furumuna göre seçilen pulverizatörler asılı ya da çekilir tipte olmaktadır.