ÜRÜN BULUNMAMAKTADIR

Sudan Sorgun Tohumu


Sudan sorgun tohumu, otlatma ile yeşil gübre amaçlı ekimlerde sıra arası 60-70 cm, sıra üzeri mesafesi 6-7 cm yaklaşık tohum miktarı ise 3 kg civarında olmalıdır. Yeşil ot ile kuru ot amaçlı ekimlerde ise sıra arası 45 cm sıra üzeri mesafe ise 5-6 cm, sudan sorgun tohumu miktarı ise yaklaşık 4-5 kg olmalıdır.


Atlara yedirilmesi sakıncalı olan sudan sorgun tohumu, diğer büyükbaş ile küçükbaşhayvanlara ilk ekimden sonra 60-70 cm boydan itibaren yedirilmektedir. Sudan sorgun otu bitkisinde genç dönemde prusik asit nedeni ile 70 cm kadar boylanması beklenmektedir. İlk boylanmada 70 cm den daha kısa iken hayvanlara yeşil yedirmek sakıncalıdır. Sonraki biçim ile otlatmalarda 70 cm şartı bulunmamaktadır.