Koruyucu Maske


Maske fiziksel, kimyasal, biyolojik ajanların toz ve partikülerine karşı çalışanları koruyan kişisel koruyucu bir donanımdır. Ameliyathanelerde ve benzer özelliklere sahip diğer tıbbi ortamlardaki cerrahi işlemler için enfeksiyon etkenlerinin personelden hastalara ya da hastalardan personele bulaşma riskini sınırlamak amacı ile tasarlanan maskeler olup, cerrahi maskeler olarak 2 ya da 3 katlı kağıt veya kumaştan üretilmektedir.


Solunum sistemi koruyucu maskelerin kullanım alanını ise sağlık sektröünün yanı sıra diğer alanlarda da iş güvenliğini sağlamak oluşturmaktadır. FFP sınıflandırılmasına sahip toz maskeleri ile N koduna sahip koruyucu maskeler de bu kategoride yer almaktadır.


Bu maskelerin tek kullanımlık olması ve kullanım esnasında da hasar görmesi halinde hemen yenisi ile değiştirilmesi tavsiye edilmektedir.